نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان در تاریخ 1391/01/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان مبنی بر تغییر رکن حسابرس و متولی
تاییدیه صوزتجلسه تمدید فعالیت
مجمع مورخ 09 تیرماه 1398/ تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی بهمند به موسسه حسابرسی رهبین
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 25/01/1398
(1)صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/16 تغییرات اساسنامه
صورتجلسه 13/09/97 امین آشنا تغییرات اساسنامه (تغییر مدیر)
صورتجلسه مجمع 13/09/97/ تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/03 صندوق امین آشنا با تایید سازمان بورس/ تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه
صورتجلسه مجمع 29/07/96 تغییرات اساسنامه
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 10/06/97
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 06/12/96
تغییر متولی امین آشنا 95/07/07