نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان در تاریخ 1391/01/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ امیدنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این امیدنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این امیدنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه امیدنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تائیدیه سازمان مبنی بر تغییر نصاب دارایی ها
افزایش سقف - مجمع 1399/03/06
تغییرات امیدنامه مورخ 29/07/1398 افزایش سقف صندوق
تغییرات امیدنامه مورخ 20/06/1398
تغییرات امیدنامه مورخ 27/01/1398
(1)صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/16 تغییرات امیدنامه
صورتجلسه 13/09/97 / تغییر در هزینه هایی که توسط سرمایه گذار باید پرداخت شود
مجمع 96/07/29 تغییرات امیدنامه
مجمع 96/07/29 افزایش سقف
مجمع 96/06/15/ تغییر هزینه نرم افزار
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس و متولی 10/06/97
صورتجلسه 17/10/96 امین آشنا تغییرات امیدنامه
تغییرات شماره5
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییرات امیدنامه مورخ 21/12/96
تغییرات امیدنامه مورخ 10/06/1397
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/03/17