نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملکرد ٩ ماهه منتهی به ٢٥/١٠/١٣٩١

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، با پیش بینی سود سالانه ٢٠ درصد ، توانسته ١٦.٧٤ درصد از سود سالانه را در نه ماهه منتهی به ٢٥/١٠/٩١  پوشش دهد.