نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 24/5 درصدی منتهی به 1398/07/25

به اطلاع میرسانیم سود شهریورماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 24.5 ٪؜ سالیانه (معادل 2/1 ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد 20،775 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.