نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 26/2 درصدی منتهی به 1398/06/25

به اطلاع میرسانیم سود شهریورماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 26.2 ٪؜ سالیانه (معادل 2/22 ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد 22،219 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.