نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 25/3 درصدی منتهی به 1398/04/25

به اطلاع میرسانیم سود تیرماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 25.3 ٪؜ سالیانه (معادل 2/15 ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد 21،454 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.