نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 26/1 درصدی منتهی به 1398/03/25

به اطلاع میرسانیم سود خرداد ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 26.1 ٪؜ سالیانه (معادل 2/22 ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد 22،134 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.