نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 25/2 درصدی منتهی به 1398/02/25

به اطلاع میرسانیم سود اردیبهشت ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 25.2 ٪؜ سالیانه (معادل 2/14 ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد 21،369 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.