نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/5 درصدی منتهی به 1397/10/25

به اطلاع میرسانیم سود دی ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 23.5% سالیانه (معادل 1.93 % ماهیانه) به ازای هر واحد 19،251 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم حداکثر تا تاریخ 29 ام دی ماه  واریزمیگردد.

 با تقدیم احترام مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان