نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 24/4 درصدی منتهی به 1397/09/25

به اطلاع میرسانیم سود آذر ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 24.4% سالیانه (معادل 2 % ماهیانه) به ازای هر واحد 19،995 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم حداکثر تا تاریخ 28 ام آذر ماه  واریزمیگردد.

 با تقدیم احترام مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان