نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 24/3 درصدی منتهی به 1397/08/25

به اطلاع میرسانیم سود آبان ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 24.3% سالیانه (معادل 2 % ماهیانه) به ازای هر واحد 19،972 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریزمیگردد.

 با تقدیم احترام مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان