نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 24/1 درصدی منتهی به 1397/07/25

به اطلاع میرسانیم سود مهرماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 24.1% سالیانه (معادل 2.04% ماهیانه) به ازای هر واحد 20،409 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریزمیگردد. 

  با تقدیم احترام مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان