نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1397/06/25

به اطلاع میرسانیم سود شهریورماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان 23.1% سالیانه (معادل 1.96% ماهیانه) به ازای هر واحد 19،552 ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم  واریز شد.

 


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان