نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی صندوق امین آشنا ایرانیان

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به منظور تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1397/01/25 و همچنین تغییر در برخی هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در روز شنبه مورخ 1397/06/10 ساعت 15:00 در محل مدیر صندوق به آدرس سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، ساختمان سهم آشنا برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای  شهریار شهمیری                       رئیس مجمع

2-     خانم فاطمه پزشک زاده                      ناظر(نمایندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار)

3-     آقای محمدرضا شریفی قزوینی             ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم ساناز ذبیحی طاری                      دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.