نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق امین آشنا ایرانیان می رساند مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1399/01/25 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تمدید شد. صورتجلسه مجمع مربوطه و همچنین تأییدیه سازمان بورس در قسمت مجامع صندوق در منوی گزارشات تارنما موجود است