نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان از ٥٠٠،٠٠٠ واحد به ٥،٠٠٠،٠٠٠ واحد تغییر یافت .