نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به منظور تصمیم گیری درخصوص ماده ٣٥ اساسنامه صندوق مذکور مبنی بر نصاب آراء جهت اتخاذ تصمیم در جلسات رسمی مجمع در تاریخ ١٩/٠٣/٩٥ ساعت ١١ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم پلاک ٢٧ تشکیل می گردد.