اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/29
کل خالص ارزش دارائی ها 24,057,491,645,588 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,362 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,057,140 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,378 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 24,000,785

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار