بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

English
ثبت شده به شماره 11049 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 29040 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 6,770,356,042,551 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,345 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,461 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‏ گذاری
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,668,037

صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي بهمند

ضامن نقد شوندگی:

بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام)

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهتاب داورزاده، علي اسكندري، ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها