اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/07
کل خالص ارزش دارائی ها 30,635,196,284,431 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,329 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,100,240 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,753 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,352,037

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار