اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/13
کل خالص ارزش دارائی ها 24,126,029,641,754 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,603 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,013,440 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‏ گذاری
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,872,894

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار