اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 25,570,593,362,111 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,552 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,080,018 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,474 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,353,747

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رهبين

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار